Bảng giá

 STT Tên Sản Phẩm Trọng Luợng Thành Tiền Nội dung
 1  Bột trà xanh Matcha Uji Yano  100gr  195.000đ   Loại thông dụng
 2  Bột trà xanh Matcha Natsu  100gr  215.000đ  Loại thông dụng
 3  Bột trà xanh Matcha Natsu  500gr  850.000đ  Loại thông dụng
 4  Bột trà xanh Matcha Natsu  1kg  1.630.000đ Loại thông dụng
5 Bột trà xanh Matcha Aki 100gr 265.000đ Loại cao cấp
6 Bột trà xanh Matcha Aki 500gr 1.050.000đ Loại cao cấp
7 Bột trà xanh Matcha Aki 1kg 2.050.000đ Loại cao cấp
8 Bột trà xanh Matcha Haru 100gr 365.000đ Loại thượng hạng
9 Bột trà xanh Matcha Haru 500gr 1.550.000đ Loại thượng hạng
10 Bột trà xanh Matcha Haru 1kg 3.020.000đ Loại thượng hạng

Đại lý trà Tuấn Quân cam kết với quý khách hàng :

– Sản phẩm chính hiệu 100% .

– Giao hàng trong vòng 2h .

– Hoàn trả 100% nếu quí khách hàng nhận thấy trà không đúng yêu cầu .